saltear intro 
resolución óptima 1024 x 768 pixeles